PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 19 THÁNG 1 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai07:27:39 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai07:14:30 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14768
3Khách vãng lai07:10:14 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
4Khách vãng lai07:04:50 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6899
5Khách vãng lai06:57:58 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
6Khách vãng lai06:43:21 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
7Khách vãng lai06:43:15 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
8Khách vãng lai06:43:10 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
9Khách vãng lai06:43:01 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
10Khách vãng lai05:40:16 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay_full_default.aspx
11Khách vãng lai05:29:33 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/top_ds_ap_muon_0.aspx
12Khách vãng lai05:29:30 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
13Khách vãng lai05:29:28 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
14Khách vãng lai05:29:23 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_tra_theo_ngay.aspx
15Khách vãng lai05:29:20 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_ngay.aspx
16Khách vãng lai05:29:17 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
17Khách vãng lai05:16:59 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
18Khách vãng lai04:09:00 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
19Khách vãng lai02:49:50 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_so_thanh_li.aspx
20Khách vãng lai01:49:48 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6908
21Khách vãng lai01:16:48 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login.aspx
22Khách vãng lai00:39:30 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
19 1 2019