PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 26 THÁNG 9 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai10:11:56 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai10:10:41 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1_full.aspx
3Khách vãng lai10:10:13 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
4Vũ Thị Phương Anh10:08:42 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
5Vũ Thị Phương Anh10:08:32 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/danh_gia_tx/chu_nhiem/xem_danh_gia_bo_mon_min.aspx
6Vũ Thị Phương Anh10:08:24 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Qlnt/tra_cuu_diem.aspx
7Trần Huy Lượng10:08:09 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
8Trần Huy Lượng10:08:04 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Trần Huy Lượng10:07:39 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Danh_muc/phan_quyen.aspx
10Trần Huy Lượng10:07:35 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
11Trần Huy Lượng10:07:32 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
12Trần Huy Lượng10:07:12 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/form/Qlnt/Danh_muc/phan_quyen.aspx
13Trần Huy Lượng10:07:07 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/main_he_thong.aspx
14Khách vãng lai10:07:00 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
15Khách vãng lai10:06:34 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
16Khách vãng lai10:06:32 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
17Khách vãng lai10:04:10 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
18Khách vãng lai10:04:01 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
19Khách vãng lai09:58:12 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_ca_biet_theo_cloai_1.aspx
20Khách vãng lai09:54:09 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9618
21Khách vãng lai09:39:09 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
22Khách vãng lai09:38:21 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
23Khách vãng lai09:36:30 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
24Khách vãng lai09:27:35 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
25Khách vãng lai08:59:25 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26Khách vãng lai08:37:01 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Doan_doi/xem_thi_dua.aspx
27Khách vãng lai08:23:20 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00772
28Khách vãng lai08:17:22 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Van_ban/xem_van_ban.aspx
29Khách vãng lai08:13:23 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9614
30Khách vãng lai08:03:08 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thiet_bi/Xem_dang_ki_ngay_hien_tai_tb.aspx
31Khách vãng lai08:00:14 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/xem_trang_tin.aspx?id=318
32Khách vãng lai07:49:37 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/default.aspx
33Khách vãng lai07:23:17 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6898
34Khách vãng lai06:54:32 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
35Khách vãng lai06:45:46 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6898
36Khách vãng lai06:33:35 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/in_phieu_yeu_cau_muon_1.aspx
37Khách vãng lai06:28:43 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
38Khách vãng lai05:57:25 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
39Khách vãng lai05:48:23 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
40Khách vãng lai05:20:21 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01975
41Khách vãng lai04:17:53 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/in_so_tong_quat.aspx
42Khách vãng lai04:15:18 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
43Khách vãng lai03:44:27 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
44Khách vãng lai03:34:21 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/De_thi/Xem_tu_lieu.aspx
45Khách vãng lai03:32:31 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9611
46Khách vãng lai03:16:51 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14756
47Khách vãng lai03:08:27 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/form/QLNT/nhap_diem/khai_bao/phan_cong.aspx
48Khách vãng lai02:25:41 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14745
49Khách vãng lai02:16:34 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_thu_vien.aspx
50Khách vãng lai02:02:10 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=6904
51Khách vãng lai01:53:06 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
52Khách vãng lai01:48:35 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default_sms.aspx
53Khách vãng lai01:11:36 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
54Khách vãng lai00:50:18 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14773
55Khách vãng lai00:40:28 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
56Khách vãng lai00:39:01 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
57Khách vãng lai00:37:50 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
58Khách vãng lai00:24:14 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_giao_vien.aspx
26 9 2018