PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 20 THÁNG 11 NĂM 2018
STTNgười truy cậpThời điểm truy cậpĐịa chỉ truy cập
1Khách vãng lai03:09:35 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/xem_truy_cap_hien_tai.aspx
2Khách vãng lai03:05:31 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=SNV-00772
3Khách vãng lai03:03:41 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01983
4Khách vãng lai02:51:03 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_di/xem_cv.aspx
5Khách vãng lai02:39:09 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_hoc_sinh.aspx
6Khách vãng lai02:38:36 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/form/giao_an/Xem_de.aspx
7Khách vãng lai02:25:58 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9618
8Khách vãng lai02:25:57 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Default.aspx
9Khách vãng lai02:25:53 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Thong_ke_muon_theo_chungloai.aspx
10Khách vãng lai02:25:48 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/Form_tim_kiem.aspx
11Khách vãng lai02:25:44 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/cong_van_den/Xem_cv_den.aspx
12Khách vãng lai02:21:07 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/so_muon_lop_doc_tong_hop.aspx
13Khách vãng lai02:06:12 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=14711
14Khách vãng lai02:03:41 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/thu_vien/form_an_pham_chi_tiet.aspx?id=9625
15Khách vãng lai01:38:59 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/Form/Thu_vien/form_an_pham_chi_tiet_1.aspx?so_ca_biet=STKC-01945
16Khách vãng lai00:55:13 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/camera/default.aspx
17Khách vãng lai00:39:28 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/huong_dan/gioi_thieu.aspx
18Khách vãng lai00:32:34 http://bg-thhongkhe.haiduong.edu.vn/login/login_lanh_dao.aspx
20 11 2018