PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
THEO DÕI TRUY CẬP VÀO WEBSITE NGÀY 15 THÁNG 12 NĂM 2019
STTNgười truy cậpThời điểm truy cập
1Khách vãng lai20:14:38
2Khách vãng lai19:42:00
3Khách vãng lai19:28:40
4Khách vãng lai13:41:36
5Khách vãng lai12:13:44
6Khách vãng lai12:11:44
7Khách vãng lai10:23:35
8Khách vãng lai03:56:27
9Khách vãng lai01:33:39
10Khách vãng lai01:33:33
11Khách vãng lai01:15:21
12Khách vãng lai00:36:15
13Khách vãng lai00:15:58
15 12 2019