PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
 MÀN HÌNH TRA CỨU THÔNG TIN ẤN PHẨM THEO TÊN TÁC PHẨM
Nhập  tên ấn phẩm để tìm kiếm (Ví dụ nhập từ toán 7)
Từ khóa 1 :   Từ khóa 2 :   Từ khóa 3 :
 
Xem chi tiếtTên ấn phẩmHọ và tên tác giảChủng loạiAi đã mượn ?
SNV-00909 Hoạt động trải nghiệm lớp 2Bùi Sỹ TụngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00908 Hoạt động trải nghiệm lớp 2Bùi Sỹ TụngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00907 Hoạt động trải nghiệm lớp 2Bùi Sỹ TụngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00906 Hoạt động trải nghiệm lớp 2Bùi Sỹ TụngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00905 Hoạt động trải nghiệm lớp 2Bùi Sỹ TụngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00904 Mĩ thuật 1NguyễnTuấn CườngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00903 Mĩ thuật 1NguyễnTuấn CườngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00902 Mĩ thuật 1NguyễnTuấn CườngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00901 Mĩ thuật 1NguyễnTuấn CườngSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00900 Mĩ thuật 1NguyễnTuấn CườngSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00899 Tự nhiên và xã hội 1Mai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00898 Tự nhiên và xã hội 1Mai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00897 Tự nhiên và xã hội 1Mai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Trong kho
SNV-00896 Tự nhiên và xã hội 1Mai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
SNV-00895 Tự nhiên và xã hội 1Mai Sỹ TuấnSách nghiệp vụ Đang mượn
12345678910...