PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Hồ Chí Minh 42 2111500
2 Tạp chí thiết bị giáo dục 51 1147000
3 Giáo Dục tiểu học 60 519000
4 Sách pháp luật 62 4608500
5 Thế giới mới 67 861600
6 Dạy và học ngày nay 101 1872000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 103 2100000
8 Sách đạo đức 122 2002000
9 Tạp chí giáo dục 177 3222300
10 Sách thiếu nhi 236 3248300
11 Văn học và tuổi trẻ 281 2769000
12 Thế giới trong ta 296 4980000
13 Toán tuổi thơ 314 3012000
14 Sách nghiệp vụ 750 13763500
15 Sách giáo khoa 1209 6898700
16 Sách tham khảo 1954 41388900
 
TỔNG
5825
94504300