PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
THỐNG KÊ SỐ LƯỢNG, SỐ TIỀN CỦA CÁC LOẠI ẤN PHẨM
Thống kê mượn   Thống kê trả   Thống kê đọc   Mượn chưa trả   Mượn nhiều nhất   Chưa ai mượn   Số lượng - Số tiền
 
STTChủng loạiTổng số ấn phẩmTổng số tiền
1 Sách Hồ Chí Minh 42 2111500
2 Tạp chí thiết bị giáo dục 52 1176000
3 Giáo Dục tiểu học 60 519000
4 Sách pháp luật 62 4608500
5 Thế giới mới 67 861600
6 Dạy và học ngày nay 102 1897000
7 Tạp chí khoa học giáo dục 105 2220000
8 Sách đạo đức 122 2002000
9 Tạp chí giáo dục 179 3272300
10 Sách thiếu nhi 236 3248300
11 Văn học và tuổi trẻ 281 2769000
12 Thế giới trong ta 302 5088000
13 Toán tuổi thơ 319 3062000
14 Sách nghiệp vụ 755 13903500
15 Sách giáo khoa 1209 6898700
16 Sách tham khảo 1954 41388900
 
TỔNG
5847
95026300