PHÒNG GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO BÌNH GIANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC HỒNG KHÊ
MÀN HÌNH PHÂN CÔNG DẠY
Năm học: Môn:
Xem theo môn Xem theo lớp Xem theo giáo viên
STTMôn họcLớpGiáo viên dạy
1Tiếng Việt1ATrần Thi Liễu
2Tiếng Việt1BVũ Thị Đào
3Tiếng Việt1CĐào Thị Hồng Xuyến
4Tiếng Việt1DVũ Thị Duyến
5Tiếng Việt2APhạm Thị Hương
6Tiếng Việt2BĐặng Thị Thoa
7Tiếng Việt2CĐặng Viết Cường
8Tiếng Việt2DTrần Thị Hương
9Tiếng Việt2EVũ Thị Hường
10Tiếng Việt3ANhữ Thị Thanh Loan
11Tiếng Việt3BVũ Thị Thúy
12Tiếng Việt3CHoàng Kiên Chung
13Tiếng Việt3DĐặng Thị Hạnh
14Tiếng Việt4AVũ Thị Duyên
15Tiếng Việt4BDương Thị Toan
16Tiếng Việt4CVũ Thị Vân Anh
17Tiếng Việt4DVũ Thị Thuy
18Tiếng Việt5ANguyễn Thị Nguyên
19Tiếng Việt5BTrần Thị Mây
20Tiếng Việt5CLê Văn Đương
21Tiếng Việt5DTrần Thị Sao Mai